$value) { $tmp = $_REQUEST[$key]; eval("\$$key = \$tmp;"); } ?> Untitled Document
   
         
Domovská stránka slovenskej artrockovej skupiny.

DISKOGRAFIA :  Informácie o vydaných CD a nahraných demosnímkoch.
MP3 :  Ukážky skladieb vo formáte MP3 (64kb/s , 32kHz , mono).
VIDEO :  Krátke videozábery z koncertov.
FOTO :  Zopár našich fotiek .
O NÁS :  Základné informácie o kapele.
LINKY :  Linky na internetové CD predajne (kde si môžete objednať naše CD) , niektoré známe kapely , vyhľadávacie služby, atď ..
NOVINKY - KONCERTY :  Aktuálne udalosti, pripravované koncerty, recenzie.

KONTAKT: miro@cyberspace.sk
 
Homepage of slovak art-rock group.

DISCOGRAPHY :  Information about released CDs and recorded demos
MP3 :  Full length shows in mp3 format (64kb/s , 32kHz , mono).
VIDEO :  Video shots from concerts.
PHOTO :  Couple of our photos .
ABOUT US :  Basic information about us.
LINKS :  Links to internet CD shops (you can order our CDs here), some famous groups, search engines, etc...
NEWS - CONCERTS :  Actual news, concerts, reviews.

CONTACT: miro@cyberspace.sk