$value) { $tmp = $_REQUEST[$key]; eval("\$$key = \$tmp;"); } ?> Untitled Document
Kapela Ako Doma vznikla v roku 1993. Zakladajúcimi členmi boli Miroslav Fedor - basa, Jozef Štefanatný - gitara, Ivan Gešo - bicie. Ako Doma sa od začiatku venuje vlastnej tvorbe, ktorá by sa dala svojím štýlom zaradiť do progresívneho rocku, alebo art rocku. Hudba kapely je však ovplyvnená aj štýlmi ako sú jazz, funky a klasický big beat.

Nahrali sme 3 demosnímky. Prvý z nich sme nahrali v trojici v roku 1994. Po nahraní tohoto dema sme sa rozrástli o kláves, na ktorý hral Ľuboš Tomaščik a v tejto zostave sme urobili dalšie dve nahrávky (1996,1997). Po odchode klávesáka z kapely, bol nahradený zvuk klávesu saxofónom (Tatiana Siládiová) a perkusiami (Alexander Čupka)(1998). Tu vzniklo prvé oficiálne CD (1998/99), ktoré vyšlo v talianskom vydavatelstve Mellow Records. Na tomto albume bol okrem nových skladieb použitý aj materiál z posledného demosnímku - Hrdzavenie (1997).

Naše druhé CD sme vydali na sklonku roku 2000 na Slovensku. Toto CD je zaujímavé tým , že obsahuje okrem troch inštrumentálnych kompozícií aj spievané skladby. Je to novinka a v podstate aj malý experiment , pretože sme sa zatiaľ venovali výhradne inštrumentálnej tvorbe. CD má názov "52" , je to v podstate magické číslo, ktoré sprevádzalo nahrávanie muziky. Napríklad, CD obsahuje 52 minút hudby, pri nahrávaní bolo použitých 52 nahrávacích stôp a iné... Nahrávka obsahuje dohromady 8 skladieb. Štýlovo by sa dalo CD "52" zaradiť do progresívneho rocku. V každom prípade CD obsahuje 52 minút rôznorodej muziky, ktorá by mohla osloviť nielen fanúšikov progresívneho rocku, ale aj posluchácov jazzrocku, funky, bigbeatu aj tvrdších hudobných žánrov.
Toto CD sme nahrali v zostave:
Petra Pavličková - spev, priečna flauta
Jozef Štefanatný - gitara, gitarový sythetizér
Miroslav Fedor - basa
Ivan Gešo - bicie
Alexander Čupka - perkusie.

Uvedením CD 52 (začiatkom roku 2001) skončili účinkovanie v Ako Doma bubeník Ivan Gešo a perkusista Alexander Čupka, takže po týchto personálnych zmenách sme začali hrať v zostave:
Petra Pavličková - spev, priečna flauta
Jozef Štefanatný - el. gitara, gitarový sythetizér
Richard Labuda - el. gitara
Miroslav Fedor - basa
Peter Ondreáš - bicie

V lete 2003 vyšlo v talianskom vydavatelstve Lizard Records tretie CD "Aliens are good for sale". Na tomto projekte hráme znovu v trojici:
Jozef Štefanatný - el. gitara, gitarový sythetizér
Miroslav Fedor - basa
Peter Ondreáš - bicie
a pribrali sme sequencer, ktorý nám pomáha pri nových experimentoch.
Group Ako Doma was established in 1993. Constituent member were Miroslav Fedor - bass, Jozef Stefanatný - guitar, Ivan Geso - drums. AKO DOMA exclusively plays own compositions. The kind of music that we play is progressive rock. Our music is inspired by classical bigbeat, jazz and funky too.

We recorded three demos. The first of them (1994) we recorded as a trio - bass, drums, guitar. After we recorded this first demo, keyboard synthetiser (Lubos Tomascik) came to our band. We recorded next two demos (1996 and 1997) with this formation. After keyboard player leave us , saxofon (Tatiana Siladiova) and percussions (Alexander Cupka) were new instruments, which came to our band in 1998. We recorded material for new CD with these new members in 1998/99. We release our first CD in Mellow Records Italy from this new material. This CD contains composition "Corrosion" from our last demo (1997).

Our second CD was relesed in december 2000 in Slovakia. This CD contains 8 compositions, 5 of them are with vocal and 3 compositions are pure instrumental. It is speciality and little experiment, because Ako Doma played only instrumental music up to now. This latest CD is named "52", it is our magical number, which executed recording of CD. For example, CD contains 52 minutes of music, we used 52 record channels, a.o... . Is possible to integrate this CD to progressive rock. Whenever, CD contains 52 minutes varied music, whic can address to jazzrock, funky, bigbeat fans and harder music fans too.
We recorded it with formation:
Petra Pavlickova - voc, flute
Jozef Stefanatny - guitar, guitar synthetiser
Miroslav Fedor - bass
Ivan Geso - drums
Alexander Cupka - percussions.

Drummer Ivan Geso and percussist Alexander Cupka leave us after releasing CD 52 (begining of 2001), so these personal changes Ako Doma members was:
Petra Pavlickova - voc, flute
Jozef Stefanatny - guitar, guitar synthetiser
Richard Labuda - guitar
Miroslav Fedor - bass
Peter Ondreas - drums

New CD "Aliens are good for sale" was released in italian Lizard Records in summer of 2003. Ako Doma contains three members again, on this project:
Jozef Stefanatny - guitar, guitar synthetiser
Miroslav Fedor - bass
Peter Ondreas - drums
and we start to experiment with sequencer.