$value) { $tmp = $_REQUEST[$key]; eval("\$$key = \$tmp;"); } ?> Untitled Document
Ako Doma - "Aliens are good for sale"
(c)2003
publisher: Lizard Records - Italy
Ako Doma - "52" (c)2000
publisher: Lubomir Lichý - Slovakia
Ako Doma - "Aliens are good for sale "
(c)2003
vydavateľ: Lizard Records - Taliansko
1. Medovina
2. Parostroj a Vianočka
3. Kaderník Igor a 20 mimozemšťanov
4. iX
5. Milovanie v ponožkách
6. Na sekeru nedávame
7. Kolieska Vysočiny

Originál CD Ako Doma ""Aliens are good for sale"" si môžete objednať na dobierku zaslaním objednávky
na e-mail:
miro@cyberspace.sk
Cena:  350,-Sk
1. The Mead
2. Steam machine and Christmas Cake
3. Igor the hairdresser
4. iX
5. Socks dressed lover
6. We don't give on score
7. Rings of Highland

You can order CD Ako Doma "Aliens are good for sale" via e-mail: miro@cyberspace.sk
Price:  8.- USD
 
Ako Doma - "52" (c)2000
vydavateľ: Lubomir Lichý - Slovensko
1. Obrátiš sa na prach
2. Magnetický havran
3. Dobrá správa
4. Spomínaj si Adam
5. Náhla psychická porucha
6. Jesenná - spievaná verzia
7. Padám
8. Tak

Originál CD Ako Doma "52" si môžete objednať na dobierku zaslaním objednávky na e-mail: miro@cyberspace.sk
Cena:  280,-Sk
1. You'll turn to dust
2. Magnetic raven
3. Good news
4. Remember Adam
5. Sudden mental breakdown
6. Autumn song - voc. version
7. I'm falling
8. So

You can order CD Ako Doma "52" via e-mail: miro@cyberspace.sk
Price:  6.- USD
 
Ako Doma - "Ako Doma" (c)1999
vydavateľ: Mellow Records Italy
1. Vôňa dážďoviek
2. Už
3. Jesenná
4. Caravan (Duke Elington)
5. Kapucín
6. Hrdzavenie
Napálenú kópiu CD Ako Doma "Ako Doma" si môžete objednať na dobierku zaslaním objednávky na e-mail:
miro@cyberspace.sk Ako Doma - "Ako Doma" (c)1999
Publisher: Mellow Records Italy
Ako Doma - "Corrosion" (c)1997
Demo MC
Ako Doma - (c)1994
Demo MC
Cena:  200,-Sk
1. Smell of the earthworms
2. Now
3. Autumn song
4. Caravan (Duke Elington)
5. Hoodman
6. Corrosion
You can order burned copy of CD Ako Doma "Ako Doma" via e-mail:
miro@cyberspace.sk
price:  5.- USD
 
Ako Doma - "Hrdzavenie" (c)1997
Demo MC
1. HrdzavenieTáto verzia kompozície "Hrdzavenie" sa tiež nachádza na CD "Ako Doma" (c)1999
1. CorrosionComposition "Corrosion" occurs on CD "Ako Doma" (c)1999
 
Ako Doma - (c)1996
Demo CD
1. Na pol deci v Alfe
2. Parostroj a vianočka
3. Caravan (Duke Elington)
4. Magnetický havran
5. Hontiansky furman
6. Modrá
7. Chvíľu pred svitaním
8. Parostroj a vianočka II


Ako Doma - (c)1996
Demo CD
1. Drink in the Alpha pub
2. Steam machine and Christmas cake
3. Caravan (Duke Elington)
4. Magnetic raven
5. Carter from Honty village
6. Blue song
7. A while before sunrise
8. Steam machine and Christmas cake II


 
Ako Doma - (c)1994
Demo MC
1. Behom, bežkom, bežkotom
2. Milovanie v ponožkách
3. Prečo áno, prečo nie
4. Bolo nás 11
5. Sen č.21
6. Na sekeru nedávame
7. Kaleidoskop
8.Kapucín
9. Hnedooká
10. Medovina


1. Run, rruunn, rrruuunnn
2. Making love in socks
3. Why yes, why not
4. There was 11 of us
5. Dream no.21
6. We don't sell on the nod
7. Kaleidoscope
8. The hoodman
9. Brown eyed
10. Mead